Zbiornik ciśnieniowy

zbiorniki cisnieniowe 1

W naszej ofercie znajdują się zbiorniki sprężonego powietrza i próżni firmy KOMNINO o pojemności od 100 l do 30.000 l – zarówno pionowe, jak i poziome.

Oferujemy również zbiorniki zabezpieczone antykorozyjnie: ocynkowane lub specjalną powłoką antykorozyjną wewnątrz. Wykorzystywane są m.in. w przemyśle spożywczym, samochodowym i w szpitalach.

W naszej ofercie znajduje się osprzęt zbiornika (zawór bezpieczeństwa, manometr, kurek manometryczny) oraz automatyczne spustu wody ze zbiornika

Dostarczamy zbiorniki ciśnieniowe z pełną dokumentacją dozorową wymaganą do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Zbiorniki próżni

Oferujemy m.in. zbiornik próżni, który służy do magazynowania czynnika roboczego do instalacji podciśnieniowych oraz próżniowych.